Υποστηρικτικές Δομές

Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από τους/τις Κοσμήτορες και τον/την Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων που προΐσταται  της Επιτροπής.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) καταρτίζει «Κώδικα Δεοντολογίας και καλής πρακτικής»  για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα, β) διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας από όλα τα μέλη του Ιδρύματος, γ) εξετάζει αυτεπάγγελτα ή ύστερα από έγγραφη αναφορά – καταγγελία μελών όλων των κατηγοριών της πανεπιστημιακής κοινότητας προκειμένου να διαπιστώσει την παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή διερευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη, δ) συντάσσει ετήσια έκθεση η οποία υποβάλλεται στον/στην Πρύτανη και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους
(https://www.uoc.gr/university/administration/epitropes.html).

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών  έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρωπίνων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής (https://www.ehde.uoc.gr/index.php/el/).

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και Φοιτητριών 
Οι αρμοδιότητες του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών και Φοιτητριών είναι:
i. Να στηρίζει τους φοιτητές για να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αναπτυξιακές ανάγκες τους, μέσα από την καλλιέργεια ακαδημαϊκών, συναισθηματικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων.
ii. Να προσφέρει υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
iii. Να συμβάλλει στον τομέα της πρόληψης μέσα από προγράμματα ενημέρωσης
iv. Να γίνει αρωγός στην προσπάθεια ενεργούς εμπλοκής των φοιτητών στην κοινότητα, με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών και τη διεξαγωγή forum για την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών και των μελών της ευρύτερης κοινότητας σε κοινωνικά προβλήματα.
v. Να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προγράμματα για την καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών/τριών με αναπηρία στο πανεπιστημιακό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές.
vi. Να διενεργεί μελέτες και να αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φοιτητών καθώς επίσης την ανάδειξη και αντιμετώπιση γενικότερων προβλημάτων (http://skf.uoc.gr/).

 Συνήγορος του Φοιτητή και Φοιτήτριας
O/Η Συνήγορος του φοιτητή και της φοιτήτριας διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών/τριών και καθηγητών/τριών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε φοιτητικά θέματα πάντα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.
Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή/τριας, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. 
Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο/Η Συνήγορος του φοιτητή και της φοιτήτριας, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών/τριών.
Τη θέση Συνηγόρου του φοιτητή και της φοιτήτριας για το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ο κ. Ευγένιος Δαφνής, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου μας.
Στοιχεία επικοινωνίας Ευγένιος Δαφνής  (Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)