ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

eif poster 11 22 1

Διαλέξεις και Εργαστήρια

 

Υλοποίηση: Χειμερινό εξάμηνο

Τρόπος υλοποίησης: Διαδικτυακά [https://us02web.zoom.us/j/81991021186].

Χρόνος υλοποίησης - διάρκεια: 7 εβδομάδες (9/11/2022 - 21/12/2022)

1 διάλεξη/εργαστήριο ανά εβδομάδα, διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία, Τετάρτη 16:00.- 18:00 (17-11-2022 ώρα 18:00 - 20:00)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Γλώσσα και Φύλο – Γλωσσικός σεξισμός

α/α

Διάλεξη - σεμινάριο

Διδάσκουσα/ων

Ημερομηνία/Διάρκεια

1.

"Ο σεξισμός στη γλώσσα και η μη σεξιστική γλώσσα"

Πετρούλα Τσοκαλίδου

Kαθηγήτρια, ΑΠΘ

9/11/ 2022

16:00 - 18:00

1η Ενότητα: Δημόσιες εκφράσεις γλωσσικού σεξισμού

2.

"Γλωσσικός σεξισμός στον δημόσιο λόγο"

Μαριάνθη Γεωργαλίδου

Καθηγήτρια, Παν. Αιγαίου

Ντενίζ Σαρρή Χασάν, MA,Παν. Αιγαίου 

Μαρία Βάλαρη, MA Παν. Αιγαίου 

Λένα Σαββίδου, MA, Ε.Α.Π.

17/11/2022

18:00 - 20:00

3.

«Γλώσσα και ταυτότητες: Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις φύλου στα ΜΜΕ»

Αναστασία Στάμου,

Καθηγήτρια, ΑΠΘ

23/11/2022

16:00 - 18:00

2η Ενότητα: Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας: εφαρμογές-εργαστήρια

4.

«Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα: Αξιοποίηση από τις δημόσιες υπηρεσίες –Ελλάδα -Κύπρος»

Μαρία Γκασούκα

Ομότιμη Καθηγήτρια

Παν. Αιγαίου

30/11/2022

16:00 - 18:00

5.

Εργαστηριακές ασκήσεις για τη χρήση μη σεξιστικού λόγου [Ι].

Αγγέλα Καστρινάκη

Καθηγήτρια Π.Κ.

Παναγιώτα Σαμιώτη

ΕΔΙΠ, Π.Κ.

7/12/2022

16:00 - 18:00

6.

«Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας του Π.Κ.: προσεγγίσεις και προτάσεις»

Βασίλης Πετικάς

Υποψ. Διδάκτορας, ΠΚ

14/12/2022

16:00 - 18:00

7.

Εργαστηριακές ασκήσεις για τη χρήση μη σεξιστικού λόγου [ΙΙ].

Βασίλης Πετικάς

Υποψ. Διδάκτορας, Π.Κ.

21/12/2022

16:00 - 18:00

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Καθηγήτρια, Γλωσσολογίας - Ανάλυσης Λόγου Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαρία Βάλαρη, MA, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, και μέλος των ομάδων συγγραφής των «Οδηγών Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Δημόσια Έγγραφα» της Ελλάδας και της Κύπρου

Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βασίλειος Πετικάς, Υποψήφιος  Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λένα Σαββίδου, MA, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Παναγιώτα Σαμιώτη, ΕΔΙΠ στο Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αναστασία Στάμου, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας-Κοινωνιογλωσσολογίας-Ανάλυσης Λόγου.  Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Πετρούλα  Τσοκαλίδου, Καθηγήτρια με Γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,., Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Α.Π.Θ.

Ντενίζ Σαρρή Χασάν, MA, Πανεπιστήμιο Αιγαίου